zamena strane vozacke za srpsku

izvor: https://www.freepik.com/

Pravilo kod izdavanja srpske vozačke dozvole na osnovu strane dozvole i izuzeci

Srpska vozačka dozvola ne može se izdati na osnovu međunarodne vozačke dozvole.

Izuzetak

Na osnovu strane vozačke dozvole iz čijeg se teksta ne može zaključiti za koju kategoriju, odnosno vrstu motornih vozila je izdata ili da li joj je istekao rok važenja, može se izdati srpska vozačka dozvola. Međutim, postoje dodatni uslovi koji moraju da budu ispunjeni. Tako se može izdati srpska vozačka dozvola ako podnosilac zahteva priloži ispravu iz koje se vidi kojim vozilima može da upravlja, odnosno da joj nije istekao rok važenja.

Niko ne može u isto vreme koristiti dve ili više vozačkih dozvola izdatih od strane dve države. 

Ukoliko vozač poseduje važeću srpsku vozačku dozvolu i inostranu vozačku dozvolu koja nije izdata po osnovu zamene za srpsku vozačku dozvolu, dužan je da koristi srpsku vozačku dozvolu kada upravlja vozilom u saobraćaju na teritoriji Republike Srbije.

Ukoliko se u kontroli saobraćaja zatekne vozač koji koristi vozačku dozvolu navedenom pravilu, policijski službenik će na licu mesta oduzeti inostranu vozačku dozvolu, odnosno inostranu vozačku dozvolu koja je kasnije izdata. Oduzeta vozačka dozvola će biti dostavljana ministarstvu nadležnom za spoljne poslove radi vraćanja organu koji je oduzetu vozačku dozvolu izdao.

Državljanin Republike Srbije koji se vratio iz inostranstva

Pravilo je da će se državljaninu Republike Srbije koji se vrati iz inostranstva, odnosno dođe u Republiku Srbiju da u njoj stalno boravi, izdati srpska vozačka dozvola na lični zahtev bez polaganja vozačkog ispita i ispita iz prve pomoći, na osnovu strane vozačke dozvole (OSIM privremenih, probnih i sličnih vozačkih dozvola) kojoj nije istekao rok važenja. Dakle, na osnovu privremene vozačke dozvole ne može da se izda srpska vozačka dozvola. Mora se ići u redovnu proceduru.