Advokatska kancelarija Krajnović pruža sveobuhvatnu pravnu podršku preduzećima i kompanijama svih vrsta – od startapa i manjih preduzeća do nekih od vodećih kompanija u regionu.
Naši klijenti imaju na raspolaganju kvalitetnu i brzu uslugu za sve vrste pravnih saveta i pomoći. Usluge pružamo na najpovoljniji mogući način za konkretan slučaj u zavisnosti od potreba klijenta.
Naša kancelarija pruža pravne usluge u oblastima koje obuhvataju:

  • Registracije privrednih društava i sve statusne i druge promene u APR-u;
  • Izrade ugovora i svih pravnih akata u privredi;
  • Zastupanje u svim vrstama sporova u privredi;
  • Pravno savetovanje;
  • Zastupanje u prekršajnim i postupcima privrednih prestupa;
  • Pripremu i pregovore oko ugovora o kreditu;
  • Naknadu štete;
  • Savetovanje povodom restrukturiranja, likvidacije i stečaja;

Na raspolaganju smo za svaku konsultaciju koja je potrebna vašoj firmi, kako bismo u skladu sa Vašim potrebama uvek pronašli najbolje rešenje.

U slučaju da dođe do neželjenih problema u poslovanju ili se osnivači iz drugih razloga odluče na brisanje privrednog društva zastupamo naše klijente prilikom sprovođenja stečaja ili likvidacije (kako dobrovoljne, tako i prinudne likvidacije).

Kao advokatska kancelarija za privredno pravo bavimo se privrednim pravom ne samo u Novom Sadu, nego i na teritoriji cele Republike Srbije.