PRIVREDNO PRAVO

Pravna podrška pri osnivanju privrednih društva ili preduzetničke radnje i u daljem toku poslovanja.

U oblasti poslovanja privrednih subjekata spremni smo da odgovorimo na širok spektar potreba naših klijenata od započinjanja poslovanja pa do svih daljih zahteva koje vođenje poslovanja zahteva, a naročito, snivanje privrednih društava, sve promene sa registracijom promena (promene direktora, promene vlasnika kapitala, statusne i druge promene u registru privrednih subjekata radi usklađivanja poslovanja sa zakonima Republike Srbije), izrada ugovora u privredi, izrada, kontrola i usklađivanje internih akata, zastupanje u izvršnom, parničnom ili stečajnom postupku ili postupku likvidacije (prinudne ili dobrovoljne likcidacije) i davanje pravnih saveta i usklađivanje delovanja sa interesima klijenta.

Više o tome

Često nam postavljaju pitanja u vezi osnivanja privrednog društva u Srbiji stranim investicijama.

Stranci u Srbiji mogu osnivati privredna društva bez dolaska u Srbiju. Stranac u Srbiji može biti osnivač privrednog društva bez posebnih ograničenja. Pojedine delatnosti podrazumevaju odobrenja državnih organa, pojedine delatnosti podrazumevaju posebne licence ili završene kurseve ovlašćenih predavača, pojedine delatnosti zahtevaju upis u poseban registar, o čemu možete biti detaljno informisani u našoj kancelariji.

Postupak osnivanja privrednog društva u Republici Srbiji je izuzetno brz i pristupačan, uz pojedine izuzetke. U kratkom roku od nekoliko dana možete dobiti privredno društvo spremno za rad (Ready made) i finansijsko poslovanje. Koja je dokumentacija potrebna za osnivanje privrednog društva u Republici Srbiji zavisi od toga ko je osnivač (domaće ili strano, fizičko ili pravno lice), kao i da li je posebnim zakonom određen minimalni osnivački kapital. O tome možete biti inforimsani kod nas u kancelariji.

Dodatno, prenosi udela između članova društva je vrlo čest upit klijenata, kao i unođenje dodatnih uloga u društvo, tzv. „dokapitalizacija“ kojom se uvećava vrednost osnovnog kapitala društva. To se može činiti novčanim i nenovčanim udelima (intelektualna svojina kao udeo).

Stranci mogu kupiti udele u domaćem privrednom društvu tako da i stranac bude član društva u Republici Srbiji.

Taj posao se isto može izvršiti bez dolaska u Republiku Srbiju.

Bez obzira koja vrsta pravne pomoći je potrebna klijentu, sve se mora uraditi prema važećoj regulativi u Republici Srbiji kojima se mora utvrditi pitanje stvarnog vlasnika u privrednom društvu i pitanje sprečavanja pranja novca. Kako bi se izbegli svi mogući propusti koji su često predviđeni kao prekršaji koji mogu imati vrlo visoke predviđene kazne, najbolje je pre bilo kakvih radnji zakazati sastanak u našoj kancelariji ili putem video poziva obaviti sastanak na kome bi se utvrdili ciljevi i raspravile sve moguće alternative, izazovi i zahtevi pravnog sistema u Srbiji kako bi se celokupna transkacija završila bez neprijatnosti i u najkraćem mogućem roku.

Back to top of page