page-header

BUDITE U TOKU

Privredno pravo

Pravna podrška u vezi sa privrednim pravom

Advokatska kancelarija Krajnović pruža sveobuhvatnu pravnu podršku preduzećima i kompanijama svih vrsta...

Saznajte više
Zastupanje klijenata – privrednih društava

U svom radu bavimo se: Zastupanjem klijenata- privrednih društava pred carinskim, poreskim,...

Saznajte više
Ugovori u privredi

Ugovori u privredi su ugovori koje zaključuju privredni subjekti međusobno u vršenju...

Saznajte više
Osnivanje privrednih subjekata

Osnivanje radnje registracija preduzetnika i privrednog društva Promena direktora, promena osnivača, promena...

Saznajte više
Back to top of page