• Osnivanje radnje registracija preduzetnika i privrednog društva
  • Promena direktora, promena osnivača, promena sedišta, osnivanje ogranka, uvećanje ili smanjenje osnovnog kapitala i druge promene koje se moraju registrovati u određenom roku u registru privrednih subjekata
  • Ugovori u privredi (ugovor o poslovnoj tehničkoj saradnji, ugovor o kupovini i prodaji, ugovor o trgovinskom zastupanju ili agenturi)
  • Izrada, kontrola i usklađivanje statuta, pravilnika o sistematizaciji poslova i drugih pravilnika i svih internih akata u privrednom društvu

Kako bi određeno privredno društvo poslovalo u zakonskim okvirima potrebno je najpre izvršiti njegovu registraciju- osnivanje kod Agencije za privredne registre. Naime, naša advokatska kancelarija se bavi osnivanjem svih vrsta privrednih subjekata, kako onih koji se osnivaju pred Agencijom za privredne registre (osnivanje preduzetnika, osnivanje pravnih lica- firmi (doo, kd, ad, od), osnivanje udruženja), tako i onih koji se osnivaju podnošenjem odgovarajuće registracione prijave sudu.
Naša advokatska kancelarija vrši i sve statusne promene koje nastanu u toku poslovanja jednog privrednog subjekta (promena naziva privrednog društva, promena osnivača privrednog društva, promena sedišta privrednog društva, registracija ogranka privrednog društva, registracija elektronske pošte, promena zakonskih zastupnika privrednih društva, uvećanje osnovnog kapitala, smanjenje osnovog kapitala). Takođe, dajemo i savete prilikom sprovođenja statusnih promena.

Ako ste stranac, možete u Republici Srbiji osnovati privredno društvo ili kupiti udele u već postojećem privrednom društvu. Sve se može obaviti i bez prisustva klijenta.