Kaznom zatvora od najmanje 15 dana ili novčanom kaznom od 100.000 dinara do 120.000 dinara kazniće se za prekršaj vozač ili lice koje:
1) upravlja motornim vozilom, a nema izdatu vozačku dozvolu ni za jednu kategoriju motornih vozila, odnosno nema izdatu vozačku dozvolu nakon oduzimanja iste zbog nesavesnog i nepropisnog načina upravljanja vozilom,
2) upravlja turističkim vozom bez vozačke dozvole i posebne dozvole za upravljanje turističkim vozom, osim u slučaju kada je vozačkoj dozvoli, odnosno posebnoj dozvoli istekao rok važenja,
3) upravlja tramvajem bez vozačke dozvole i posebne dozvole za upravljanje tramvajem, osim u slučaju kada je vozačkoj dozvoli, odnosno posebnoj dozvoli istekao rok važenja,
4) upravlja vozilom pod dejstvom alkohola više od 1,20 mg/ml do 2,00 mg/ml, kao i lice koje nadzire vozača sa probnom vozačkom dozvolom, instruktor vožnje tokom praktične obuke, kandidat za vozača tokom praktične obuke ili polaganja ispita za vozača, odnosno ispitivač na praktičnom delu vozačkog ispita, ako je pod dejstvom alkohola više od 1,20 mg/ml do 2,00 mg/ml,
5) odbije da se podvrgne utvrđivanju prisustva u organizmu alkohola i/ili psihoaktivnih supstanci pomoću odgovarajućih sredstava (alkometar, droga test i dr.), odnosno stručnom pregledu iz člana 280. stav 4. ovog zakona, kao i lice koje nadzire vozača sa probnom vozačkom dozvolom, instruktor vožnje tokom praktične obuke, kandidat za vozača tokom praktične obuke ili polaganja ispita za vozača, odnosno ispitivač na praktičnom delu vozačkog ispita, ako odbije da se podvrgne utvrđivanju prisustva u organizmu alkohola i/ili psihoaktivnih supstanci pomoću odgovarajućih sredstava (alkometar, droga test i dr.), odnosno stručnom pregledu iz člana 280. stav 4. ovog zakona,
6) je isključen iz saobraćaja, a zatečen je u upravljanju vozilom za vreme trajanja tog isključenja,
7) upravlja vozilom u vreme trajanja isključenja tog vozila iz saobraćaja,
8) upravlja motornim vozilom, odnosno tramvajem, za vreme trajanja zaštitne mere, odnosno mere bezbednosti zabrane upravljanja motornim vozilom,
9) se na putu u naselju kreće brzinom koja je za više od 70 km/h do 90 km/h veća od dozvoljene,
10) se na putu van naselja kreće brzinom koja je za više od 80 km/h do 100 km/h veća od dozvoljene, kao i vozač iz člana 45. stav 1. tačka 4) ovog zakona, koji se na putu van naselja kreće brzinom koja je za više od 70 km/h veća od dozvoljene,
11) se u zoni „usporenog saobraćaja“ kreće brzinom koja je za više od 50 km/h veća od dozvoljene,
12) se u zoni „30“ i zoni „škole“ kreće brzinom koja je za više od 60 km/h veća od dozvoljene,
13) noću upravlja vozilom na neosvetljenom delu puta, a nema uključeno nijedno svetlo za osvetljavanje puta niti prednje poziciono svetlo,
14) ne zaustavi vozilo ispred pešačkog prelaza na kome se nalazi najmanje jedan pešak, kada mu je svetlosnim saobraćajnim znakom ili znakom ovlašćenog službenog lica prolaz zabranjen,
15) se ne zaustavi pred prelazom puta preko železničke pruge ukoliko je uređaj za zatvaranje saobraćaja spušten ili je počeo da se spušta, ili ako se daju svetlosni ili zvučni znaci koji upozoravaju da će taj uređaj početi da se spušta, odnosno da se prelazu puta preko železničke pruge približava voz, u slučajevima kada se u vozilu prevozi dete mlađe od 12 godina, ili upravlja autobusom kojim se prevoze putnici, odnosno drugim vozilom kojim se vrši javni prevoz putnika,
16) kao učesnik saobraćajne nezgode u kojoj je neko lice zadobilo telesne povrede, odnosno poginulo, ili je nastala velika materijalna šteta, nije zaustavio vozilo, odnosno nije obavestio policiju i ostao na mestu nezgode do dolaska policije i završetka uviđaja,
17) instruktor vožnje koji obavlja praktičnu obuku kandidata za vozače za vreme trajanja zaštitne mere, odnosno mere bezbednosti zabrane upravljanja motornim vozilom, odnosno koji je izgubio pravo upravljanja motornim vozilom određene kategorije, odnosno kome je vozačka dozvola oduzeta,
18) na mestu vozača prevozi dete mlađe od 12 godina,
19) pretiče, odnosno obilazi vozilo koje se zaustavilo, odnosno koje se zaustavlja radi propuštanja pešaka na pešačkom prelazu,
20) pretiče kolonu vozila pod pratnjom,
21) postupa suprotno odredbama člana 107. stav 1,
22) prevozi dete mlađe od 12 godina na mestu koje nije predviđeno za sedenje, suprotno pravilima ovog zakona za prevoz lica vozilima,
23) postupi suprotno članu 247. st. 1. i 2.

Ukoliko je vozač prilikom izvršenja prekršaja iz stava 1. ovog člana prouzrokovao saobraćajnu nezgodu, kazniće se kaznom zatvora od najmanje 45 dana ili novčanom kaznom od 120.000 dinara do 150.000 dinara.

Vozaču iz stava 1. ovog člana će se izreći i zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom od najmanje osam meseci, a u slučaju iz stava 2. ovog člana u trajanju od najmanje deset meseci.
Izuzetno od stava 3. ovog člana za prekršaj iz stava 1. tačka 23) ovog člana neće se izreći zaštitna mera.

Vozaču iz stava 1. ovog člana izreći će se 14 kaznenih poena, a u slučaju iz stava 2. ovog člana 16 kaznenih poena.
Izuzetno od stava 5. ovog člana, za prekršaj iz stava 1. tačke 23) ovog člana neće se izreći kazneni poeni.
Izuzetno od stava 5. ovog člana, za prekršaj iz stava 1. tačka 4) ovog člana u slučaju teške alkoholisanosti izreći će se 9 kaznenih poena, a ukoliko je prilikom izvršenja ovog prekršaja prouzrokovana saobraćajna nezgoda, izreći će se 11 kaznenih poena.