U svom radu bavimo se:

  • Zastupanjem klijenata- privrednih društava pred carinskim, poreskim, prekršajnim i drugim državnim organima;
  • Zastupanjem klijenata- privrednih društava u postupcima javnih nabavki, pripremom konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki, kao i sastavljanjem zahteva za zaštitu prava;
  • Zastupamo klijente- privredna društva pred Komisijom za zaštitu konkurencije i u postupcima posredovanja- medijacije;
  • Zastupamo klijente- privredna društva u parničnim sporovima, sporovima privrednih prestupa, postupcima izvršenja, kao i u drugim postupcima vezanim za poslovanje privrednih subjekata;
  • Zastupanje prilikom zaključenja svih vrsta ugovora, kao i sastavljanja istih.

Takođe, bavimo se i savetovanjem u vezi sa postupanjem u prethodno navedenim postupcima.