NEPOKRETNOSTI

Od kako je osnovana 2009. godine, naša advokatska kancelarija je stalno bila upućena u pregovore i izradu pravnih poslova u vezi sa prometom prava na nepokretnostima.

P ored navedenog, radi ostvarenja prava i interesa klijenata, specijalizovani smo i za vođenje sudskih postupaka u vezi sa pravima na nepokretnostima.

Do sada smo obavljali pravne poslove i pravnu pomoć u vezi sa nepokretnostima.

Više o tome

OD UGOVORA, POSEBNO SMO SPECIJALIZOVANI ZA:

  • Ugovore o kupoprodaji sa zadržavanjem prava svojine,
  • Ugovore o kupoprodaji na kredit banke,
  • Ugovore o kupoprodaji sa pravom preče kupovine,
  • Ugovore o kupoprodaji sa bračnom sutekovinom,
  • Ugovore o kupoprodaji sa idealnim suvlasničkim delovima
  • i druge ugovore sa raznim modalitetima koje klijenti zahtevaju usled različitih interesa kojima se vode pri pregovorima i zaključenju pravnog posla.

Pored navedenog, izradili smo brojne ugovore o poklonu, sa i bez zadržavanja prava doživotnog plodouživanja na ime poklonodavca, kao i ugovor o ustupanju i raspodeli imovine za života.

Pored navedenih najčešćih vrsta ugovora koje smo izrađivali, sastavljali smo i ugovore o zajedničkoj gradnji, suinvestiranju, ugovore o prenosu prava svojine sa stambenom zajednicom (ranije nazvnom skupštinom stanara ili stambenom zgradom).

Back to top of page