Neke od mogućnosti kojima se okrivljeni može koristiti su:

  • Odbrana ćutanjem ili
  • Iznošenje odbrane, pri čemu okrivljeni u postupku može učiniti sledeće:
    1) Priznanje prekršaja,
    2) Negiranje izvršenja prekršaja kada se koristi svim raspoliživim sredstvima odbrane kako bi ishodovao pozitivni ishod u postupku (oslobađajuću presudu ili obustavu prekršajnog postupka) ili
    3) Priznanje izvršenja radnje prekršaja, uz navođenje da ipak postoje okolnosti koje isključuju postojanje prekršaja ili krivice, i to: pozivanje na nužnu odbranu, krajnju nuždu, neodoljivu silu ili pretnju, neuračunljivost, netklonjiva stvarna ili pravna zabluda, a nekad u pojedinom prekršaju može biti isključeno kažnjavanje za nehat (iako generalno važi pravilo da postoji odgovornost i za nehat).