Uredba o načinu, uslovima i postupku za privremeno priključenje na elektroenergetsku mrežu, gasnu mrežu i/ili mrežu daljinskog grejanja, vodovod i kanalizaciju nezakonito izgrađenih objekata (Dalje: Uredba o priključenju nelegalnih objekata) je objavljena u „Službenom glasniku Republike Srbije“, broj 70/2023 od 23. avgusta 2023. godine. Uredba je stupila na snagu 31. avgusta 2023. godine i primenjuje se od 15. septembra 2023. godine.

priključenje nelegalnih objekata

Izvor https://www.freeimages.com

Nadležni organ, koji je organ jedinice lokalne samouprave zadužen za ozakonjenje objekata, ima ulogu da utvrdi da li su ispunjeni pravni uslovi za privremeno priključenje. Ako su ispunjeni, privredno društvo koje upravlja infrastrukturnom mrežom postavlja tehničke uslove i vrši privremeno priključenje objekta na mrežu. Uredba o priključenju nelegalnih objekata izričito navodi sledeće: Ovakvo priključenje objekta je privremenog kataktera i ne podrazumeva da će postupak ozakonjenja biti uspešno završen. 

Proces je definisan zasebno za svaku vrstu infrastrukturne mreže (elektroenergetska mreža, gasna mreža, mreža daljinskog grejanja, vodovod i kanalizacija) i regulisan je detaljno, uključujući i postupke u slučaju nedostatka potrebne dokumentacije ili ispunjenih uslova.

Uslovi za priključenje nelegalnih objekata na infrastrukturne mreže 

Pravni uslovi:

1. Vlasnici porodičnih stambenih objekata ili stanova moraju da ispune uslove iz člana 39. stav 4. Zakona o ozakonjenju objekata. To znači da se ova Uredba odnosi samo na vlasnike porodičnih stambenih objekata i vlasnike posebnih delova objekta – stanova, koji su izgradnjom ili kupovinom objekata ili posebnih delova objekta – stanova trajno rešavali svoje stambeno pitanje. Trajno rešavanje stambenog pitanja jeste izgradnja ili kupovina objekta ili posebnih delova objekta – stanova koji se koristi za stanovanje pod uslovom da vlasnik i članovi njegovog porodičnog domaćinstva nemaju drugi objekat u vlasništvu, koji je predmet privremenog priključenja.

2. Vlasnik može podneti zahtev za privremeno priključenje samo za objekat ili stan kojim je trajno rešavao svoje stambeno pitanje putem izgradnje ili kupovine. Privremeno priključenje je dozvoljeno samo za jedan objekat ili stan koji se koristi za stanovanje. Dakle, poslovni prostori i pomoćni objekti (garaže i ostave) ne spadaju u navedene objekte. Ako imate više objekata ili posebnih delova objekata za stanovanje na svom imenu, takođe nemate pravo na privremeno priključenje. 

3. Za objekte za koje je pokrenut postupak ozakonjenja, mora se dostaviti dokaz o pokretanju tog postupka. Pribavlja se posebna potvrda ili uverenje kod organa koji vodi postupak ozakonjenja.

Tehnički uslovi:

1. Tehničke uslove za priključenje utvrđuje privredno društvo koje upravlja odgovarajućom infrastrukturnom mrežom (elektroenergetska mreža, gasna mreža, mreža daljinskog grejanja, vodovod i kanalizacija).

2. Privredno društvo treba da započne postupak utvrđivanja tehničkih uslova čim primi obaveštenje o ispunjenosti pravnih uslova.

3. Vlasnici moraju da dostave dokaze za ispunjenost tehničkih uslova kako bi stekli uslove za privremeno priključenje.

4. Nakon što privredno društvo utvrdi da su ispunjeni tehnički uslovi, ono izdaje odobrenje za privremeno priključenje, određuje naknadu za priključenje, izvodi izgradnju priključka i vrši sam proces priključenja na mrežu.

Rokovi i krug lica koja imaju pravo na ovakav vid priključenja nelegalnih objekata 

Vlasnik koji je kupovinom stana trajno rešavao svoje stambeno pitanje dostavlja ugovor o kupovini objekta, overen u propisanoj formi u vreme zaključenja ugovora, kao i izjavu da on i članovi njegovog porodičnog domaćinstva nemaju drugi objekat za stanovanje.

Ako taj vlasnik nema prebivalište u stanu čijom je kupovinom trajno rešavao svoje stambeno pitanje, umesto dokaza da stanuje u tom stanu, dostavlja izjavu da će se odmah po privremenom priključenju, sa članovima svog porodičnog domaćinstva, useliti u predmetni stan.

Uredba o priključenju nelegalnih objekata definiše rok za podnošenje zahteva za privremeno priključenje koji počinje 15. septembra 2023. godine i traje 30 kalendarskih dana. Po isteku navedenog roka, zahtevi za privremeno priključenje se ne mogu podnositi.

Ako imate dodatnih pitanja u pogledu ove Uredbe o priključenju nelegalnih objekata , pogledajte i ovaj članak na našem sajtu o prometu

prava na nelegalnim objektima.