Radi opšteg poboljšanja kulture u saobraćaju, ukazaćemo na neke povrede zakona koji regulišu saobraćaj na putevima, usled toga što se vozači ne sreću sa takvim situacijama svaki dan, pa greše bez namere da izvrše prekršaj.

Vozila sa prvenstvom prolaza

Potrebno je znati šta su vozila sa prvenstvom prolaza i kada imaju prvenstvo prolaza.
Vozilo sa prvenstvom prolaza /kada daju posebne zvučne i svetlosne znake) je:

  • Vozilo policije,
  • Bezbednosno-informativne agencije,
  • Vojske Srbije,
  • Vojno-bezbednosne agencije,
  • Hitne medicinske pomoći,
  • Vatrogasne službe,

Izuzetno, vozilo sa prvenstvom prolaza sme davati samo posebne svetlosne znake bez sirene, ako je omogućena dovoljna vidljivost tog vozila i bezbednost učesnika u saobraćaju, osim kada se vozilo sa prvenstvom prolaza kreće brzinom većom od dozvoljene na tom delu puta i ako bi upotreba sirene onemogućila ili omela uspešno izvršenje službenog zadatka. Vozila sa prvenstvom prolaza su i vozila ministarstva nadležnog za izvršenje zavodskih sankcija kada prevoze lica lišena slobode, kada daju posebne zvučne i svetlosne znake. Uređaji za davanje posebnih zvučnih i svetlosnih znakova smeju se ugrađivati i postavljati samo na navedenim vozilima i uređaji za davanje posebnih zvučnih i svetlosnih znakova smeju se upotrebljavati samo na navedenim vozilima kada je to neophodno za efikasno i bezbedno izvršenje službene radnje koja ne trpi odlaganje.

Posebni svetlosni i zvučni znaci vozila sa prvenstvom prolaza su najmanje jedno plavo trepćuće ili rotaciono svetlo (u daljem tekstu: plavo svetlo) i zvučni znak promenljive frekvencije (u daljem tekstu: sirena).

Kada se vozač putničkod vozila ili drugog vozila koje nije vozilo pod pratnjom ili sa prvenstvom prolaza susretne a vozilom sa prvenstvom prolaza, vozila sa prvenstvom prolaza imaju prvenstvo prolaza u odnosu na sva druga vozila, osim u odnosu na vozila pod pratnjom i vozila koja se kreću raskrsnicom na kojoj je saobraćaj regulisan svetlosnim saobraćajnim znacima ili znacima policijskog službenika, kada im je tim znacima zabranjen prolaz i na njih se ne primenjuju odredbe ovog zakona o ograničenju brzine, o propuštanju pešaka, o zabrani presecanja kolone pešaka i o zabrani preticanja i obilaženja vozila, pod uslovom da ne ugrožavaju bezbednost drugih učesnika u saobraćaju.

Vozač koji na putu susretne ili ga sustigne vozilo, odnosno vozila sa prvenstvom prolaza, dužan je da propusti ta vozila, da im omogući mimoilaženje i preticanje, odnosno obilaženje, i po potrebi da ukloni vozilo sa kolovoza ili se zaustavi, kao i da se pridržava naredbi koje mu daju lica iz pratnje, odnosno da kretanje nastavi tek pošto ova vozila prođu.

Kada vozilo sa prvenstvom prolaza obezbeđuje prolaz vozilima koja se kreću iza njega, ostali učesnici u saobraćaju imaju obavezu postupanja prema tim vozilima kao prema vozilima sa prvenstvom prolaza.

Čak ni pešaci ne smeju da stupe na kolovoz, odnosno dužni su da se sklone sa kolovoza da bi omogućili nesmetan prolaz vozilima sa prvenstvom prolaza.